[Recommend this Fotopage] | [Share this Fotopage]
View complete fotopage

Saturday, 4-Jun-2011 18:36 Email | Share | Bookmark
Windmühle in Naschtifan , آسبادهای نشتیفان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
روستای هزار ساله و دورافتاده نشتیفان در استان خراسان جنوبی قرار داره و از زمانهای شاید قدیمی تر از این تاریخ بادهای 120 روزه سیستان توسز این آسبادها به دام می افتاده و تولید نیرو می کرده برای به حرکت در آوردن سنگ های آسیاب غلات که برای مردم اونجا نقش حیاتی داشته اما اکنون متاسفانه به حال خود رها شده


View complete fotopage


© Pidgin Technologies Ltd. 2016

ns4008464.ip-198-27-69.net